Teazy
Image default
Shopping / Home and Garden

Sociaal domein gemeente

Zit jij nu door de gevolgen van de COVID 19 crisis thuis zonder baan, maar wil je het liefst zo snel mogelijk weer lekker aan het werk? Kijk dan eens naar de vacatures gemeenten! Werk bij de gemeente is heel divers. Er zijn mensen die erg financieel werken, er zijn hele politieke baan, maar er zijn ook heel veel banen waar je veel met mensen werkt. Kijk hiervoor dat Vacature sociaal domein.

Maar wat is het sociaal domein nu eigenlijk? Het valt op te delen in 3 delen. Ten eerste is er de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij helpt de gemeente burgers op die vlakken waar zij het zelf niet redden. Dit is bijvoorbeeld ondersteuning bij het zelfstandig wonen, begeleiding of een dagbesteding. Daarnaast is er de Jeugdwet. Hieronder valt alles wat over de jeugd gaat. Hier helpt de gemeente de jeugd met bijvoorbeeld psychische aandoening. Dat valt allemaal onder jeugdzorg en hoeft dus niet door het kind of de ouder betaalt te worden. Daarnaast helpt de Jeugdwet kinderen met gedragsproblemen en moeite op school, zoals bijvoorbeeld veel spijbelen. Ook de kinderbescherming en het berechten van kleine criminaliteit onder de jeugd valt hieronder. Ten slotte is er nog de Participatiewet. Dit is voor mensen die kunnen en willen werken, maar een beperking van welke soort dan ook hebben waardoor ze ondersteuning nodig hebben bij het doen van arbeid. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat deze mensen ook aan de slag kunnen, en dat de werkgever ondersteunt wordt met het begeleiden van deze werknemers.

Deze banen kun je met allerlei verschillende achtergronden doen. Of je nu de specifieke opleiding hebt gevolgd of iets in de sociale wetenschappen, je kunt aan de bak. Wel zul je wellicht eerst aan de bak moeten als Trainee of stagaire, maar je komt er vanzelf!

https://professionalpartners.nl/vacatures/