Teazy
Image default
Shopping / Home and Garden

Zo behaalt Nederland zijn duurzame doelen!

Nederland streeft naar duurzame, betrouwbare en beschikbare energie voor iedere bewoner. Zo wordt er verwacht in 2050 te kunnen spreken van een vrijwel volledig duurzame energievoorziening. De overgang is van groot belang; de huidige klimaatverandering brengt veel schade en zal de toekomst kapot maken. Om het doel van 2050 te kunnen realiseren, zal men zich eerst moeten richten op wat er nog ondernomen moet worden.

Uit meerdere onderzoeken kan worden geconcludeerd dat automobiliteit een grote rol speelt bij de CO2-uitstoot in een stad. Een verklaring voor de grote hoeveelheid uitstoot van auto’s is de verbranding van veel benzine en diesel per rit. Deze stoffen zorgen voor een grote bijdrage aan de klimaatverandering. Van alle auto’s in Nederland rijdt 97% op conventionele brandstoffen, beter bekend als benzine of diesel. Deze percentagehoeveelheid bestaat voor 78% uit benzine en voor 17% uit diesel. De meest recent gelanceerde auto’s rijden op een fossiele brandstoffen, zoals hybride- en CNG (aardgas); gassen die voor weinig belasting zorgen als het gaat om het milieu. Om de CO2-uitstoot, veroorzaakt door automobiliteit, zoveel mogelijk te beperken, zal de overheid de bevolking moeten stimuleren over te stappen naar volledig zuinige auto’s. Helaas zal de bijbehorende prijs deze overstap verhinderen.

Een andere mogelijke oplossing zijn aanpassingen aan het huis of bedrijven om te verduurzamen. Zo is zonnepanelen kopen een welbekende investering. Er zijn vele soorten beschikbaar; van polykristallijne zonnepanelen tot monokristallijn. De cellen, waar de zonnepanelen over beschikken, vangen het licht gedurende de dag op. Dit wordt omgezet naar gelijkstroom, waar vervolgens weer bruikbare wisselstroom van gemaakt wordt. Daarnaast kan er gekozen worden voor zonneboilers; de zon zal hierdoor bijdragen aan de productie van warm water. Tot slot zal de installatie van warmtepompen warmte uit lucht, de bodem of het grondwater winnen, om het huis te kunnen verwarmen. De pomp wordt meestal direct op het Cv-systeem aangesloten en zal draaien op stroom. Hierdoor zal het stroomgebruik toenemen, maar het gasverbruik af; en dat is nou precies waar Nederland naar streeft.

http://wijsmanduurzaam.nl