Teazy
Image default
Shopping / Home and Garden

Verlichten in de witgoed industrie

Verlichten in de witgoed industrie: Door witgoed reparatie Almere

In deze paragraaf zal alleen het onderwerp kunstmatige verlichting behandeld worden. De voorzieningen daarvoor-lichtbronnen en armaturen- kunnen tot de huishoudenlijke en de witgoed  apparatuur worden gerekend.

 

Witgoed en verlicht:

Indien het verlichten van grote ruimten-gangen, zalen, e.d.-aan de orde wordt gesteld komen ook problemen als verwarming door de verlichtingsbronnen en de noodzakelijke ventilatie om de hoek te kijken. Deze problemen zullen hier niet besproken worden witgoed reparatie Almere.

Daglichtverlichting vraagt voorzieningen in de vorm van ramen, lichtkoepels, e.d. in de model bouwverordening o.a. worden eisen gesteld van ramen, lichtkoepels e.d. in de model bouwverordening o.a. worden eisen gesteld aan de oppervlakte van ramen. Kunstmatig verlicht in de witgoed:

Kunstmatige verlichting is daar nodig, waar de hoeveelheid daglicht onvoldoende is. ‘s Avonds en ‘s nachts zijn we geheel op kunstmatige verlichting aangewezen. Bij verlichting kunnen we onderscheid maken tussen: * De hoeveelheid licht (kwantiteit) * Het sort licht (kwaliteit). Hoeveel licht voor bepaalde activiteiten nodig is, is wel ongeveer bekend.  Eisen aan verlicht in de witgoed: De eisen zullen in deze paragraaf genoemd worden. Of de hoeveelheid in concrete gevallen voldoende is kan worden gemeten, maar ook met redelijke nauwkeurigheid worden geschat (berekend). Omgekeerd kan berekend worden welke en hoeveel lichtbronnen geplaatst moeten worden om de gewenste hoeveelheid licht te verkrijgen. Het soort licht dat lichtbronnen uitstralen bepaalt de kleurweergave van de voorwerpen die verlicht worden. Benadering van de daglichtkwaliteit is in de meeste gevallen wenselijk, in sommige gevallen noodzakelijk.

Gebreken:

Uit het voorgaande volgt dat een uiteenzetting over enkele grootheden die in de lichttechniek worden toegepast, voor een goed begrip noodzakelijk is. Wat het resultaat is van verlichten, m.a.w. wat de helderheid en de tint is die het voorwerp krijgt, hangt niet alleen van de lichtbron , maar ook van eigenschappen van het voorwerp af, zoals reflectievermogen, oppervlakteruwheid, kleur, e.d.