Teazy
Image default
Shopping / Home and Garden

Ouderenzorg

Veel ouderen worden op latere leeftijd in hun leven minder mobiel. Sommige ouderen verliezen hun man of vrouw en komen er hierdoor alleen voor te staan. Voor hen kan een verzorgingstehuis een uitkomst bieden. Nederland kent een sterke vergrijzing. Na de tweede wereld oorlog kreeg ons land te maken met een baby boom een hierdoor zijn er in een aantal jaar veel geboortes bijgekomen. Al deze mensen gaan binnen nu en een paar jaar de pensioen leeftijd halen. Het is natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke gezondheid, maar niet iedereen is nog even fit. De Nederlandse overheid moet daarom nu veel meer in zorg investeren dan ooit te voren. We worden met zijn allen namelijk steeds iets ouder en nu wordt het tijd dat deze “baby boom” – generatie zorg nodig kan gaan hebben. Er wordt daarom ook volop gezorgd voor voldoende oude- dag woningen en worden tehuizen uitgebreid waar mogelijk. Vooral rondom de randstad zien we dat er vaak een tekort is aan deze woningen. Niet alle ouderen hebben voldoende familie en kunnen het op eigen houtje blijven doen. Voor deze groep mensen is het daarom fijn wanneer zij naar een tehuis zouden kunnen gaan. Op deze manier wordt hopelijk ook de ouderdomseenzaamheid een beetje aangepast. Wanneer er meer ouderen bij elkaar zitten, kunnen zij samen praten over het leven en zijn ze dus niet meer zo alleen. Daarnaast is het belangrijk dat een tehuis vrijwilligers kent. Deze vrijwilligers zouden dan de bewoners moeten stimuleren een rondje mee te lopen, boodschappen mee te doen. Zodat ze nog steeds deel uitmaken van onze samenleving en voldoende buiten komen. Dit is ook belangrijk voor hun vitamine d aanmaak, die wordt geproduceerd wanneer onze huid in aanraking komt met de zon. Voldoende lichtinval in tehuizen kan hierbij ook helpen, al is frisse lucht natuurlijk het allerbeste.

Heeft u als tehuis soms last van glasschade? De glas reparatie kan vaak op korte termijn al worden uitgevoerd, zodat ouderen bewoners niet te lang last hebben van de kou.

https://www.glasned24.nl/