Teazy
Image default
Autos en Motoren

Een boete te hard rijden, wat kan je er tegen doen?

Eén van de boetes die het vaakst voorkomen is een boete te hard rijden. Dat hoeft ook helemaal niet te verbazen. Stiekem is het namelijk toch zo dat we allemaal wel eens te snel rijden? Wanneer dat het geval is, is de kans echter zeer groot dat je op een bepaald ogenblik eens tegen een boete aanloopt met alle (financiële) gevolgen van dien. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je een dergelijke boete hebt gekregen terwijl je misschien helemaal niet te snel hebt gereden waardoor er sprake is van een fout. In ieder geval, heb je een boete gekregen voor een snelheidsovertreding die je zou hebben begaan? Dan is het zeker interessant om nog even verder te blijven lezen.

Wanneer krijg je een boete te hard rijden?

Zoals de naam eigenlijk al aangeeft zal je een boete te hard rijden ontvangen wanneer je de geldende snelheidslimiet op een bepaalde locatie niet hebt gerespecteerd. Daar gaat de boete althans vanuit. Het is natuurlijk ook mogelijk dat jij het vermoeden hebt dat je helemaal niet te hard hebt gereden. Voor menig aantal mensen geldt namelijk dat ze zich wel degelijk steevast aan de snelheidslimiet houden die geldt op de weg waar ze op rijden. Geldt dat ook voor jou? Is het dan ook bijgevolg helemaal niet mogelijk dat je te snel hebt gereden? Dan is het altijd mogelijk om een bezwaar aan te tekenen tegen deze boete. Dan moet je ze mogelijks toch niet betalen.

Kan je bezwaar aantekenen tegen een dergelijke boete?

Voor een behoorlijk aantal mensen geldt dat ze het vermoeden hebben dat een bezwaar aantekenen tegen een boete te hard rijden helemaal niet mogelijk is. Dat is echter niet juist. Wel dient er rekening te worden gehouden met de situatie in kwestie. Met andere woorden, we maken een onderscheid tussen enerzijds een overtreding die is vastgesteld door een agent in functie of anderzijds een flitspaal. Wanneer het tweede het geval is zal er in de praktijk jammer genoeg moeten worden vastgesteld dat het aantekenen van een bezwaar geen koud kunstje zal zijn, integendeel. Wanneer het gaat om een agent die de vaststelling heeft gedaan kan er zomaar sprake zijn van een menselijke fout. Je boete te hard rijden aanvechten is in dat geval perfect mogelijk.

Hoelang duurt het aantekenen van een dergelijk bezwaar?

Het uiteindelijke doel van bezwaar aantekenen tegen je boete te hard rijden is natuurlijk om verlost te worden van de boete die je normaal zou moeten betalen. Zoveel spreekt voor zich. Dit gezegd hebbende moet er wel rekening mee worden gehouden dat een bezwaar aantekenen tegen een dergelijke boete een behoorlijke tijd kan duren. Je mag er rekening mee houden dat het doorgaans al een half jaar duurt om het bezwaar in te kunnen dienen. Vervolgens moet dan uiteraard ook nog de gang naar de rechter worden gemaakt. Dit alles maakt duidelijk dat het een behoorlijke tijd kan duren voordat er een beslissing zal worden genomen voor wat het al dan niet verschuldigd zijn van de boete betreft. Het spreekt voor zich dat je hier beter rekening mee kan houden.

Klik hier om direct bezwaar te maken.