Teazy
Image default
Woning en Tuin

De motor verzekering, wettelijk verplicht voor elke motor eigenaar

 

Het kopen van een motor zorgt ervoor dat je meteen rekening zal moeten houden met een aantal wettelijke verplichtingen waarover je komt te beschikken. Eén van de belangrijkste van deze verplichtingen heeft te maken met het afsluiten van een passende verzekering voor je motor. Concreet betekent dit dat je ervoor zal willen kiezen om een motor verzekering af te sluiten die weet te voldoen aan jouw verwachtingen. Het kan hierbij gaan om enkel en alleen de wettelijk verplichte WA-verzekering, maar het is ook mogelijk dat je zal kiezen voor één van de meer uitgebreide motorverzekeringen. In ieder geval, de informatie hieronder kan je helpen bij je keuze. 

Wat is de verplichte motor verzekering?

Voor elke motor welke in het Nederlandse verkeer wordt gebracht geldt dat ze verplicht moet zijn verzekerd. Voor deze verplichte verzekering geldt dat ze specifiek betrekking heeft tot de WA-verzekering. Het betreft hier dus uitsluitend de verzekering die wordt afgesloten om de schade in te dekken die wordt veroorzaakt aan derden. Deze verplichting geldt overigens niet alleen hier in Nederland. Wanneer je van plan bent om met je motor in het buitenland te gaan rijden zal je kunnen vaststellen dat er ook in die landen naar alle waarschijnlijkheid een verzekeringsplicht zal gelden. 

Waarom is deze verzekering eigenlijk verplicht?

We begrijpen best dat het in eerste instantie wat vervelend kan zijn dat de motor verzekering wettelijk verplicht moet worden afgesloten. Dit betekent immers dat je genoodzaakt bent om de kosten voor deze verzekering op te nemen in je financieel plan. Toch is er wel degelijk een goede reden aan te halen waarom deze verzekering bij wet is verplicht. In het verleden was er van een dergelijke verplichting vaak geen sprake met als gevolg dat een betrokken partij bij een schadegeval met een motor vaak de geleden schade niet vergoed kreeg. Dat is tegenwoordig door de tussenkomst van de WA-verzekering voorgoed verleden tijd. Hierdoor wordt er dus voor heel wat verschillende partijen een zeer belangrijke zekerheid geboden. 

Hoe kan je, je motor uitgebreid(er) verzekeren?

De WA-verzekering afsluiten voor je motor is dus bij wet verplicht. Zoveel is ondertussen al duidelijk. Echter geldt voor deze vrij beperkte verzekering zoals reeds aangegeven dat ze alleen maar de schade dekt die jij aanricht aan derden. Dit is voor veel mensen mogelijks voldoende, maar er zijn ook andere gevallen waarin mensen toch echt graag ook bepaalde schade aan de eigen motor willen laten verzekeren. Hiervoor dient een uitgebreidere motorverzekering te worden afgesloten. Wat dat betreft kan je een keuze maken uit de twee opties die we hieronder voor je hebben opgelijst:

  1. De WA+ beperkt casco motorverzekering;

  2. De WA+ volledige casco motorverzekering of de allrisk; 

Voor beide verzekeringen geldt dat ze bepaalde schadegevallen aan de eigen motor verzekeren. Om welke schadegevallen het dan precies gaat is niet bij beiden hetzelfde. Voor de WA+ beperkt casco motorverzekering geldt dat ze de schade dekt veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand, maar ook door diefstal. Voor de meest uitgebreide motor verzekering geldt dat daar ook nog eens de dekking bijkomt voor schade die jij zelf hebt aangebracht aan jouw eigen motor. 

Hoe kan je de voor jou beste motor verzekering afsluiten?

Er zijn op de markt drie verschillende soorten motor verzekeringen terug te vinden. Dat heeft de informatie hierboven reeds duidelijk gemaakt. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het immers zo dat je ook nog eens een keuze kan maken uit een aantal extra dekkingen. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om een extra verzekering voor pech onderweg, maar wat bovendien ook te denken van een speciale verzekering voor opzittenden? Ondanks het feit dat deze aanvullende dekkingen zeker het overwegen waard zouden kunnen zijn brengen ze uiteraard ook extra kosten met zich mee. Bepaal daarom altijd voor jezelf of ze wel echt zo interessant zijn als je vermoedt. 

De voor jou beste motor verzekering afsluiten is vooral een kwestie van in eerste instantie goed te bepalen wat je van jouw motor verwacht. Ben je bijvoorbeeld van plan om er dagelijks gebruik van te maken, dit bijvoorbeeld omdat ze jouw enige vervoermiddel is? Of ben je van plan om er slechts sporadisch gebruik van te maken omdat je er graag recreatief mee wil rijden? Het behoort allebei tot de mogelijkheden. Het type motor verzekering die je gaat afsluiten kan in de praktijk evenwel sterk afhankelijk zijn van de keuze die je op dit vlak zal maken. 

Vergelijk altijd de verschillende motorverzekeringen op de markt

Dat er onderling tussen de verschillende motorverzekeringen verschillen bestaan mag inmiddels wel duidelijk zijn. Voordat je echt een bepaalde motor verzekering gaat afsluiten is het altijd belangrijk om je even een goed beeld te schetsen van de verschillende opties die op de markt zijn terug te vinden. Wat betekent dat nu concreet? Dat betekent dat je een vergelijking zal moeten uitvoeren waarbij je rekening houdt met twee verschillende factoren, namelijk:

  1. De inhoud van de verzekeringspolis in kwestie;

  2. De kostprijs die voor de verzekering in kwestie wordt aangerekend;

Niet alleen kunnen de polisvoorwaarden bij een motor verzekering gevoelig verschillen, daarnaast is het zo dat deze verzekering ook ontzettend concurrentieel is. Dat geldt niet alleen voor de WA+ verzekeringen, maar ook  voor de gewone standaard WA-verzekering. Dit concurrentiële karakter heeft ervoor gezorgd dat er aanzienlijke verschillen in premies zijn ontstaan. Door een vergelijking uit te voeren haal je er dan ook altijd de meest voordelige optie tussenuit. 

Vergelijk regelmatig je motor verzekering even opnieuw 

Heb je een motor verzekering afgesloten die volgens jou op dit moment de beste keuze is? Dan heb je dat natuurlijk geweldig gedaan! Dit gezegd hebbende is het in de praktijk wel zo dat de situatie kan veranderen. Mogelijks kan de verzekering die je hebt afgesloten plots duurder zijn geworden. Of misschien is een andere verzekeraar wel met een beter aanbod op de proppen gekomen? Het is uiteraard ook zo dat bijvoorbeeld de waarde van je motor kan veranderen naarmate er meer tijd verstrijkt. Hoe dan ook, regelmatig even opnieuw een motor verzekering vergelijking uitvoeren bij Diks Verzekeringen kan interessant zijn wanneer je altijd over de voor jou meest interessante polis wil beschikken.